Poster ve Sunumlar


Güneş (PowerPoint Sunum)

Güneş Lekeleri (Poster)

Güneş Lekeleri (PowerPoint Sunum)

Güneş Leke Sınıflaması (Poster)

23-24. Güneş Çevrimleri Minimumu (PowerPoint Sunum)

Güneş Tutulmaları (PowerPoint Sunum)

Güneş Tutulmaları ve Depremler -1 (PowerPoint Sunum)
Güneş Tutulmaları ve Depremler -2 (PowerPoint Sunum)
Güneş Tutulmaları ve Depremler -3 (PowerPoint Sunum)


Poster ve sunumların kullanımı ile ilgili olarak B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü - Astronomi Laboratuvarı'nı referans göstermenizi rica ederiz.

(Sunumlar "Farklı Kaydet" yapılarak indirilebilir.)