Güneş Fiziği Projeleri

 

Proje Kodu

Proje Adı

Yürütücüsü

Proje Ekibi

Destekleyen

Durumu

 

Uluslararası CNOF

Güneş Fiziği

Güneş Fiziği Çalışanları

 

1965-66 Bitirildi

 

Uluslararası  Proton Flare

Güneş Fiziği

 Güneş Fiziği Çalışanları

 IAU

1966

TBAG/5

Kromosferik İnce yapı

Muammer Dizer

Güneş Fiziği Çalışanları

TÜBİTAK

1967-1968 Bitirildi

 

Güneş Radyo Teleskop Anteni

Muammer Dizer

Güneş Fiziği Çalışanları

TÜBİTAK

1969 Bitirildi

 

Radyoteleskop

Muammer Dizer

Prof.Dr. A. Ataman

Doç.Dr. Avni Morgül

Doç.Dr. Ömer Cerid

BAP

1986 -88/6 Geri çekildi

86T1006

B.Ü. Kandilli Rasathanesindeki Danjon Astrolabı ile Güneş Gözlemleri yapılması

(Güneş Çapının değişimi)

Orhan Gölbaşı

Teklif: Cumhure Üçer, Haşmet Bölge, Oryal Barlas, Mehmet Küçükönder

Sonuç: Cumhure Üçer, Oryal Barlas, Mehmet Küçükönder. Katkı veren: Nihat Tokdil

BAP

28.08.1986 - 25.2.1988

 TBAG/765

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Danjon Astrolabı ile Güneş gözlemleri yapılması

Orhan Gölbaşı

 

TÜBİTAK

- 1988

89T1015

Danjon Astrolabı ile Güneş Çapı Ölçümü

Atila Özgüç

Tamer Ataç, Engin Sözen, Ayten Düzgelen, Hülya Canbaz, Arzu Yenigün

BAP

- 1989

87 T 1029

Narrow-band Na filter for solar observations

Atila Özgüç

 

Dr.Tamer Ataç, Oryal Barlas, Engin Sözen, Arzu Yenigün

BAP

1987-1988

 T73

HF Fading Experiment in Turkey

Yurdanur Tulunay

Atila Özgüç, Tamer Ataç, Levent Altaş, Ayten Düzgelen

Nato/AGARD project with the participarion of R.A.l.(U.K.) M.E.T.U. and  B.U. (Turkey)

1992-1995

COST 238

Prediction and Retrospective Ionospheric Modeling over Europe (PRIME) EC proje

Yurdanur Tulunay

Tamer Ataç, Atila Özgüç, Levent Altaş

EC proje COST 238(European Cooperation in field of Scientific and Tecnical Research)veTUBİTAK (EEEAG) ODTÜ.BÜ

1.7.1992-1.3.1995

93T1029

COST-238 PRIME I project

Atila Özgüç

Gibson, A.J., Yılmaz, U.M., Tulunay, Y., Erol, C.B.,  Ataç,T.

BAP

1.1.1994-1.121994

94T1062

COST -238 PRIME project II

Atila Özgüç

Tulunay, Y., Baykal, Ş.A., Yiğit,Y.G., Stanislawska, I.,Rokicki, A., Zbyszynski, Z., Ataç, T., Altaş, L., Barlas, O.

BAP

1.1.1995-1.12.1995

TBAG-1250

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Güneş Fiziği Kule Teleskobu ve Spektrohelyografı

Engin Sözen

Levent Altaş, Tamer Ataç, Atila Özgüç, Tuncay Özışık

TÜBİTAK

1995-2001

96T0011

Güneş Kromosferinin

Kapalı devre TV sistemi ile gözlenmesi

Levent Altaş

Atila Özgüç, Engin Sözen,Tamer Ataç, Ayten Düzgelen

BAP

1.1.1996-1.12.1996

96 T 008

İlginç Güneş Olaylarının incelenmesi

Atila Özgüç

Tamer Ataç, Levent Altaş

BAP

1.1.1996-1.12.1996

 

1999 Güneş Tutulması

Atila Özgüç

T.Ataç, L. Altaş, H.Bölge, H.Yeşilyaprak,A.Düzgelen, E.Sözen, A.Bölge

T.C.

Başbakanlık

Tanıtma Fonu Kurulu.

1998-1999 Bitirildi

98 HT 101

The last total solar eclipse of the millennium

 

Atila Özgüç

T.Ataç, L. Altaş, H.Bölge, H.Yeşilyaprak, A.Düzgelen, E.Sözen, A.Bölge

BAP

 1998-1999

00 T 101

Magneto-optik Filtre ile Güneş Gözlemleri

Atila Özgüç

Tamer Ataç

BAP standart

1.1.2000-1.12.2000

01T0303

Danjon astrolabının değişken prizma eklenerek modernize edilmesi

Engin Sözen

 

BAP standart

2001-sonuçlandı

02T0102

Ani İyonosferik Tedirginliklerin Uzundalga Boylarında Kaydedilmesi

Atila Özgüç

 

BAP standart

2002-sonuçlandı

04S0103

Güneş Atmosferinin Çeşitli Dalgaboylarında ve Tutulmalarda Gözlenmesi

Atila Özgüç

Rıza Pektaş

BAP altyapı

1.1.2004-1.4.2006

 

ESF/COST Action 724 (Developing the Scientific Basis for Monitoring, Modeling, and Predicting Space Weather)

 

Atila Özgüç, Rıza Pektaş

 

2005-sonuçlandı

06HT301

Güneş Fotosfer Gözlemlerinin Sayısal Ortama Aktarılarak İncelenmesi

Atila Özgüç

Tamer Ataç,  Hülya Yeşilyaprak, Rıza Pektaş

BAP standart

2006-sonuçlandı

07HT301

Güneş Yatay Selostasının Modernizasyonu

Atila Özgüç

Rıza Pektaş

BAP standart

2007-sonuçlandı

TBAG

107T878

Güneş Patlama İndeksi Verilerinin Non-Lineer Modellenmesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Fotosfer Gözlemlerinin Sayısallaştırılması

Atila Özgüç

Tamer Ataç, Saffet Yeşilyurt, Rıza Pektaş, Jean-Pierre Rozelot

Bursiyer: Ali Kılçık, Özkan Doğan

TÜBİTAK (Evrena)

2008-sonuçlandı