Gözlemsel Aygıtlar

1. Ekvatoryal Teleskop
 
307 cm odak uzaklığı ve 20 cm objektif çapı olan teleskobumuz 1947 yılından beri Güneş Fotosfer gözlemlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca 147 cm odak uzaklıklı ve 16 cm açıklıklı bir diğer teleskop yine aynı montür üzerinde bulunmaktadır. Halley Kuyrukluyıldızı gözleminde kullanılan bu teleskop, gezegen, uydu ve yıldız gibi gök cisimlerinin fotoğraflarını çekebilme özelliğine sahiptir. Mayıs 1994'de Koç Üniversitesi tarafından üstlenilen 2 aylık bir bakım görmüştür.
 
 
2. Portatif Teleskoplar
 
Tutulmalar ve örtülmeler için kullanılan, taşınabilir f=200 cm D=12.5 cm 'lik Ünitron marka bir teleskop. 
Celestron C102-HD.
 
3. Filtreler
 
a) CaK Filtresi
 
3933 A° dalga boyuna duyarlı, 0.3, 0.6 ve 1.2 A° band genişliğinde  ve merkezi çizgi etrafında spektrumun 0.6 A° mor ve kırmızı bölgesine  gidebilme  özelliğine sahip, B.Halle firmasının imal ettiği bir Lyot filtresidir. Bu filtre 11 cm objektif çaplı ve odak uzaklığı f=165 cm olan özel bir dürbün ile birlikte gözlem pavyonumuzda kullanılmaktadır. Bu düzeneğin filtre ve mercekler dışındaki tüm mekanik aksamı ve dizaynı Kandilli Rasathanesi atölyesi ve Güneş Fiziği servisince 1970'li yıllarda gerçekleştirilmiştir.
 
b) H alpha Filtresi I
 
Zeiss firması tarafından yapılan bu filtre 1970 yılının ortalarına doğru bölümümüze gelmiştir.  0.25 ve 0.50 A° band genişliğinde ve merkezi çizgisi 6563 A° olan bu filtre ile spektrumun 16 A° mor ve kırmızı bölgelerine gidebilme olanağına sahibiz.  Filtre objektif çapı 15 cm ve odak uzaklığı 225 cm olan bir dürbün ile birlikte halen gözlem pavyonumuzda bulunmaktadır. Ayrıca filtre, 60 cm çaplı bir  azimutal yatay selosta ile  aydınlatılarak sistem tamamlanmaktadır. Azimutal selosta elektronik bir takipçi vasıtasıyla çalışır.
 
c) H alpha Filtresi II
 
B. Halle firmasınca imal edilen bu filtre,1964 yılı sonlarında laboratuvarımıza gelmiş ve ilk gözlem 15.12.1964' te  yapılmıştır. Bu filtrenin merkezi çizgisi 6563 A°'dur. Merkezi çizgi etrafında spektrumun 1.0 A° kırmızı ve mor bölgelerine kayabilme özelliğine sahip filtrenin, geçirgenlik aralığı 0.50 ve 1.00 A° dur. 15 cm objektif çaplı ve 150 cm odak uzaklıklı bir dürbünle beraber uzun yıllar gözlem pavyonumuzda kullanılmıştır. filtrenin arkasına yerleştirilen, bir sinyal jeneratörü ile beslenen ve 50 m. film alabilen robot ile de gözlemler yapılmaktaydı. Bu robot ile  Kromosfer kayıtları bir dakikalık aralıklarla alınmaktaydı. Filtre, objektif ve fotoğraf makinesi dışındaki bütün dizge Kandilli rasathane personelince yapılmıştır. Bu gözlem aracı çalışır durumda olup, gözlem pavyonumuzda kurulu değildir. Gerektiğinde devreye girebilir.
 
d) Sodyum Filtresi
 
5890 A° dalgaboyuna duyarlı bu filtre laboratuvarımıza 1975'te gelmiştir. Filtrenin 1976 Güneş tutulması sırasında bazı elemanlarının bozulduğu  anlaşılmıştır. Engin Sözen doktora konusu olarak yeniden bir sodyum filtresi dizayn etmiştir. f=100 cm D=10 cm bir tüpteki  bu filtreyle Kromosfer'in Fotosfer'e yakın "derin bölgelerini" gözleme olanağını elde edilir. Bu gözlem flare'in başlangıç evresinde ortaya çıkan flare çekirdeklerinin ince yapılarını tespit etme olanağı vermektedir.
 
e) Helyum Filtresi
 
Kırmızı ötesi Güneş gözlemleri için 10830 A° dalgaboyuna duyarlı bir fil-tredir. f=225 cm   D=15 cm'lik bir tüpü bulunmaktadır. Bir  CCD kamera ve kapalı devre TV sistemi (CCTV) ile çalışabilir.